Home

 

1 Renovering och kalibrering av Sakae joystick.  Sakae
2 Montering av handtag på joystick     

3 Handtag

4 Special handtag

5 Armstöd
6 Styr system

7 Komplet styrsystem
8 Kund anpasad styrsystem
9

 

Reservdelar.

 

Spakrör

Bälg

Kablage

Kontakter

Givare

Elektronikkretskort

Lägesgivare

 

   
10

Ombyggnation (BM 6300).

EL70 Joystick

EL70 sats

                                                    

 
11

Lager

IQAN

XT2

TOC 2

MDM

12

Utbyte                                                                

Renovering och utbyte

            

Klicka på vippknappen

13 Ombyggnation enligt kundsspecifikation Joystick ICM4


14
 Kattskalle till Joystick  Kattskalle
    Joystick