Home

Elektron Universal Misic AB  

   Slobodan Misic je izabran kao direktor!

 

Elektron Universal Registriran je 15-06-1981 kao za hobi aktivitet za elektroniku i servis za daljinsko upravljanje masina i mernih instrumenata.

 Dana 4/01-1989 sastavljeno je aktionarsko drustvo famiqije misica   EUM AB i Slobodan Misic je izabran kao direktor aktionarsko druztvo.  Sa novim aktivnostima: Za serisku proizvodwu, popravljanje elektronskih uredjaja. Danas posedujemo lokaciu od 280 m2 u Gånghester. Imamo dozvolu da gradimo jos

100 m2  od Borås kommune. 

 Zgradu poseduje Zivorad Misic. Slobodan Misic je ovlascen da moze da pruredjuje radionicu i kancalarie po potrebi proizvodnje i prilagdjava  proizvoda. Prema potrebi.


Zivorad Misic Tehnolog,  ADB